Seminarium wydziałowe: dr inż. Michał Lewak

Seminarium wydziałowe:

Wykorzystanie obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania reaktora suchego reformingu metanu w procesie produkcji eteru dimetylowego

dr inż. Michał Lewak