XII Inż. Chem. i Proces. dla Środowiska i Medycyny