Zmarł prof. Zbigniew Szwast

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2022 roku w wieku 73 lat zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast.

Wraz z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. inż. Markiem Henczką składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2022 r.  zmarł w wieku 73 lat  śp. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast  emerytowany profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, zasłużony naukowiec i nauczyciel akademicki, ceniony wychowawca wielu pokoleń studentów, były prodziekan ds. nauczania i długoletni kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania.   Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora  składam w imieniu całej społeczności akademickiej WIChiP PW najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia   Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej