Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 

Skład Prezydium i Zespołów RND Ich (.pdf)

Harmonogram posiedzeń RND ICh w roku akademickim 2021/2022 (.pdf)

 

Trwające postępowania habilitacyjne

 

Trwające przewody i postępowania doktorskie

 

1. mgr inż. Tomasz Kotkowski (WIChiP PW) "Badanie procesów sorpcji-desorpcji dla karbonizatów popirolitycznych " (promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga)

Streszczenie (.pdf, 207,44 kB)

                                                                                                                                                                                          

Zakończone postępowania:

 

Habilitacje: 

  

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW) "Biodegradowalne, porowate materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i kości gąbczastej"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

 

dr inż. Michał Młotek (WCh PW) "Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy do rozkładu trwałych związków organicznych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

 

 

Doktoraty:

mgr inż. Agata Dorosz (WIChiP PW) "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego" (promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Anny Trusek  

Recenzja 1 (.pdf, 171,72 kB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Rafała Rakoczego   

Recenzja 2 (.pdf, 1,46 MB)

- Nadanie stopnia:  10.05.2022 r.

 

mgr inż. Anna Laudańska-Maj (WCh PW) "Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

- Nadanie stopnia: 12.04.2022 r.

 

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska (WIChiP PW) "Otrzymywanie i modyfikacja powierzchni poliuretanowych cylindrycznych rusztowań tkankowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja) 

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia: 08.02.2022 r.

   

mgr inż. Anna Więcław-Midor (WCh PW) "Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 08.11.2021 r.

 

mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Śrębowata (.pdf)

Recenzja - prof. A. Kotarba (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 22.06.2021 r.

 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. M. Lemanowicz (.pdf)

Recenzja - prof. D. Kardaś (.pdf)

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Świątkowski (.pdf)

Recenzja - prof. G. Lota (.pdf)

Ogłoszenie o publicznej obronie (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.