Sem.wydz.: mgr inż. Mateusz Kamiński

Seminarium wydziałowe:

Wykorzystanie jedno- i wielowarstwowych filtrów włókninowych do oczyszczania gazów z cząstek zawieszonych stałych i ciekłych

mgr inż. Mateusz Kamiński