Karty przedmiotów

Informację o kartach przedmiotów/sylabusach dotyczących zajęć realizowanych w ramach studiów II stopnia na WIChiP znajdują się na stronie Asystent PW:

  • studia w języku polskim tutaj
  • studia w języku angielskim tutaj.

Hasło i login do katalogu studiów jest taki sam jak są systemu USOSweb.