Program studiów

Specjalności na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa

Od lutego 2023 roku zostaje wprowadzona nowa specjalność angielskojęzyczna Green Technologies in Chemical Engineering. Jednocześnie zmianom ulegają programy studiów dotychczas prowadzonych specjalności.

 

Nowy program studiów na specjalnościach od 2023L:

Inżynieria Procesów Przemysłowych (.pdf)

Bioinżynieria (.pdf)

Inżynieria Układów Rozproszonych (.pdf)

Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych (.pdf)

Green Technologies in Chemical Engineering (.pdf)

.

Program studiów na specjalnościach od 2020L do 2022Z:

1.  Inżynieria Procesów Przemysłowych (.pdf)

2.  Inżynieria Układów Rozproszonych (.pdf)

3.  Bioinżynieria (.pdf)

4.  Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych (.pdf)

 

Aktualny program studiów został wprowadzony uchwałą Rady Wydziału z 27 września 2022 roku - uchwała.