Prace dyplomowe magisterskie

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej magisterskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z poniższej listy należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.

2. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: karolina.kula@pw.edu.pl (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu, numer tematu oraz temat. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do ....

 

Do pobrania:

Tematy prac magisterskich w roku akademickim 2024/2025

.

.

W roku akademickim 2023/2024 termin składania prac dyplomowych magisterskich upływa 15 września 2024 r.

Do pobrania:

Weryfikacja suplementów - instrukcja dla studentów (.pdf)

Zasady egzaminu dyplomowego magisterskiego (.pdf)

Podanie o egzamin dyplomowy (.pdf, 76,60 kB)

Pelnomocnictwo do odbioru dyplomu przez osobę trzecią

Lista pytań na egzamin dyplomowy magisterski (.pdf)

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej magisterskiej (.docx)

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów edytorskich prac dyplomowych znajdują się w Zarządzeniu nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022r.

Okładki prac dyplomowych - wzory::

Praca dyplomowa inżynierska (.pdf)

Praca dyplomowa magisterska (.pdf)

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

 

HARMONOGRAM OBRON W LIPCU 2024 r.:

złożenie pracy dyplomowej najpóźniej do 17.06.2024 r. (poniedziałek).

 Egzaminy dyplomowe magisterskie planowane są w dniach 1-3.07.2024 r.

.

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów (.pdf)

APD Info dla studenta (.pdf)