Opiekun

Opiekunem studentów studiów II stopnia jest dr inż. Piotr Machniewski

WIChiP, pok. 510, V piętro

Telefon: 22 234 63 77

E-mail: piotr.machniewski@pw.edu.pl

 

Zakres działań opiekuna obejmuje m.in:

  • ustalanie harmonogramów sesji egzaminacyjnych,
  • wsparcie w zakresie ustalania terminów zajęć dydaktycznych i zaliczeń,
  • doraźną współpracę ze starostami i studentami w sprawach dydaktycznych i organizacyjnych.