Opiekun

Opiekunem studentów studiów I stopnia jest dr inż. Anna Adach-Maciejewska.

WIChiP, pok. 512, V piętro

Telefon: 22 234 64 94

E-mail: anna.adach@pw.edu.pl

 

Zakres działań opiekuna obejmuje m.in:

  • ustalanie harmonogramów sesji egzaminacyjnych,
  • wsparcie w zakresie ustalania terminów zajęć dydaktycznych i zaliczeń,
  • doraźną współpracę ze starostami i studentami w sprawach dydaktycznych i organizacyjnych.