Przedmioty obieralne

Zgodnie z planem studiów I stopnia rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021 przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 390 godzin zajęć obieralnych i uzyskania 25 ECTS w tym :

  • obowiązkowo 180 godzin zajęć (12 ECTS) z przedmiotów należących do tego samego modułu przedmiotów obieralnych A lub B;
  • pozostałe 210 godzin (13 ECTS) należy uzyskać zaliczając dowolnie wybrane przedmioty otwarte lub modułowe z innej niż realizowanej w całości grupy tematycznej przedmiotów obieralnych (modułu).

Student ma prawo do dowolnego rozłożenia zaliczanych przedmiotów obieralnych w poszczególnych semestrach w zależności od własnych potrzeb.
Od roku akademickiego 2021/2022 przedmioty obieralne otwarte mają limity dotyczące maksymalnej liczby studentów realizujących zajęcia. W przypadku większej liczby zapisanych studentów niż przewiduje limit o uczestnictwie w przedmiocie zadecyduje ranking na podstawie średniej ocen ze studiów. Przedmiotów obieralnych modułowych nie obowiązują limity dotyczące maksymalnej liczby studentów realizujących przedmiot.

ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTÓW OBIERALNYCH NA STUDIACH I STOPNIA (.pdf)

PRZEDMIOTY OBIERALNE MODUŁOWE dla studiów I stopnia rozpoczętych od roku akademickiego 2020/2021

(poniższe moduły rozpoczną się od roku akademickiego 2022/2023)

 

Moduł A
  Przedmiot Kod Wykład Projekt ECTS do pobrania
Sem. zimowy Sieci neuronowe (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) 1070-IC000-ISP-OBMA6 15 15 2 karta (.pdf)
Mikroreaktory (dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA7 15 30 3 karta (.pdf)
Nanotechnologia w inżynierii chemicznej (dr Artur Małolepszy) 1070-IC000-ISP-OBMA8 15 15 2 karta (.pdf)
Sem. letni Modelowanie układów rozproszonych (dr. inż. Wojciech Orciuch) 1070-IC000-ISP-OBMA3 15 30 3 karta (.pdf)
Odnawialne i alternatywne źródła energii (dr hab. inż. Andrzej Krasiński, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMA9 15 15 2 karta (.pdf)
  Suma 75 105 12 -
 
  Moduł B
  Przedmiot Kod Wykład Projekt/Laboratorium ECTS do pobrania
Sem. zimowy Inżynieria produktu chemicznego (dr hab. inż. Magdalena Jasińska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB1 15 30 3 karta (.pdf)
Wstęp do biochemii technicznej (dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB6 15 15 2 karta (.pdf)
Komputerowy rysunek techniczny (dr hab. inż. Antoni Rożeń) 1070-IC000-ISP-OBMB7 15 15 2 karta (.pdf)
Sem. letni Kinetyka chemiczna i kataliza (dr hab. inż. Robert Cherbański, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OBMB8 15 15 2 karta (.pdf)
Wykorzystanie programu Matlab do modelowania procesów transportowych (dr. inż. Michał Lewak) 1070-IC000-ISP-OBMB9 15 30 3 karta (.pdf)
  Suma 75 105 12 -

 

PRZEDMIOTY OBIERALNE OTWARTE

(rok akademicki 2022/2023)

 

  Przedmiot Kod Wykład P/L Limit* ECTS do pobrania
Sem. zimowy Biomechanika przepływów (prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal) 1070-IC000-ISP-OB18 15 0 30 1 karta (.pdf)
Informacja naukowa i patentowa (mgr Iwona Socik) 1070-IC000-ISP-OB34 0 30 30 2 karta (.pdf)
Rysunek techniczny w inżynierii chemicznej (dr hab. inż. Antoni Rożeń, prof. uczelni) [tylko dla studentów 1 semestru studiów] 1070-IC000-ISP-OB41 15 0 - 1 karta (.pdf)
Polimery naturalne (dr hab inż. Ewa Zygadło-Monikowska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB22 15 0 30 1 karta (.pdf)
Problemy bezpieczeństwa procesowego w reaktorach chemicznych (dr inż. Michał Lewak) 1070-IC000-ISP-OB23 30 0 30 2 karta (.pdf)
Simple and multiple emulsions for new technologies (dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB26 30 0 30 2 karta (.pdf)
Technologies of pollutants decontamination in the natural environment (dr inż. Anna Adach) 1070-IC000-ISP-OB20 30 0 30 2 karta (.pdf)
Metody otrzymywania i obszary zastosowań wodoru (prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga) 1070-IC000-ISP-OB43 15     1
karta (.pdf)
Sem. letni Environmental thermodynamics (prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz) 1070-IC000-ISP-OB28 30 0 30 2 karta (.pdf)
Inżynieria materiałów niekrystalicznych (dr hab. inż. Jakub Gac, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB40 30 0 30 2 karta (.pdf)
Inżynieria sztucznych narządów wewnętrznych (dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni) 1070-IC000-ISP-OB35 30 0 30 2 karta (.pdf)
Laboratorium enzymologii (dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni)  1070-IC000-ISP-OB36 0 15 30 1 karta (.pdf)
Media specjalne w inżynierii chemicznej (dr inż. Anna Adach) 1070-IC000-ISP-OB33 30 0 30 2 karta (.pdf)
Wstęp do enzymologii (dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, prof. uczelni)  1070-IC000-ISP-OB29 30 0 30 2 karta (.pdf)
Wstęp do metod numerycznych (dr inż. Krzysztof Wojtas) [dla studentów 2 semestru studiów] 1070-IC000-ISP-OB42 0 15 N/D 1 karta (.pdf)
Praktyczne aspekty systemów zapewnienia jakości 1070-IC000-ISP-OB45 0 30   2
karta (.pdf)
Wstęp do inżynierii reaktorów jądrowych 1070-IC000-ISP-OB44 15 15   2
karta (.pdf)

*Maksymalna liczba osób na zajęciach