Prace dyplomowe inżynierskie

Tematy prac dyplomowych inżynierskich do realizacji w r.a. 2024/2025

Przy zapisach na realizację pracy dyplomowej inżynierskiej należy stosować poniższe zasady:

1. Po wybraniu tematu z poniższej listy należy uzyskać zgodę promotora na wykonanie pracy dyplomowej.

2. Informację o uzyskaniu zgody na realizację pracy dyplomowej należy wysłać na adres: anna.lewczuk@pw.edu.pl (z kopią do promotora) podając: imię i nazwisko, numer albumu, numer tematu oraz temat. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 29.04.2024r.

 

Do pobrania: Tematy prac dyplomowych inżynierskich 2024/2025 (.pdf)

 

Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów edytorskich prac dyplomowych zawarte są w Zarządzeniu nr 4/2022 Rektora PW z dnia 27/01/2022 r.

Zasady przeprowadzania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej egzaminów dyplomowych inżynierskich i magisterskich (.pdf)

Weryfikacja suplementów - instrukcja dla studentów (.pdf)

Zasady egzaminu dyplomowego inżynierskiego (.pdf)

Lista pytań na egzamin dyplomowy inżynierski (.pdf)

Szablon plakatu pracy dyplomowej inżynierskiej (.ppt)

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej (.doc)

Podanie o egzamin dyplomowy (.pdf)

Wydrukowane okładki są dostępne na Wydziale i wydawane bezpłatnie (3 szt.).

Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja ogólna dla promotorów, recenzentów i studentów (.pdf)

Informacje szczegółowe dla studentów (.pdf)

  

 

Harmonogram obron 7-8 lutego 2024 r.

 

Postery prac dyplomowych inżynierskich

Postery prac dyplomowych w r.a. 2023/2024 

   

Archiwum:

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2022/2023

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2021/2022

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2020/2021

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2019/2020

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2018/2019

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2017/2018

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2016/2017

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2015/2016

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2014/2015

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2013/2014

Postery prac dyplomowych obronionych w r.a. 2012/2013